Artykuł zamieszczony w Tygodniku Pracy Twórczej „Radar”

13 lutego 1986 roku